Κατηγορία Α : ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΟΥ

Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά και άλλα άρθρα σχετικά με ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ διεργασίες και την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ του Ιονίου 
 
1. Φυσικό Περιβάλλον και Δυναμική Κλίματος στο Ιόνιο
     Κατηγορία : Βιβλίο
     Συγγραφείς :  Καλημέρης Α, Posa D, Σκορδίλης Κ, De Iaco S, Palma M, Κοπανάς Ι, Ζουπάνου Κ, Αγαλιανός Φ, Giungato G, Turnore A.
     Περιοδικό / Φορέας : DEMSNIISI Project,  Σελίδες 92,  Ετος : 2014
     Διαθεσιμότητα : Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (για Εγγεγραμμένους χρήστες)
 
2. Fenomeni naturali e cambiamenti climatici nello Ionio
     Κατηγορία : Βιβλίο
     Συγγραφείς :  Kalimeris A, Posa D, Skordilis C, Kolios S, De Iaco S, Palma M, Maggio S, Giungato G, Turnone A, Vernich L, Talamo P-P
     Περιοδικό / Φορέας : DEMSNIISI Project,  Σελίδες 116, Ετος : 2014
     Διαθεσιμότητα : Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (για Εγγεγραμμένους χρήστες)
 
3. Mechanisms for convection development in a long-lasting heavy precipitation event over southeastern Italy.
     Κατηγορία : Επιστημονικό Άρθρο
     Συγγραφείς :  D. Mastrangelo, K. Horvath, A. Riccio, M.M. Miglietta.
     Περιοδικό / Φορέας : Atmospheric Research, Vol. 100, Pages 586 - 602,  Ετος : 2011
     Διαθεσιμότητα : doi:10.1016/j.atmosres.2010.10.010
 
4. Long term precipitation variability in the Ionian Islands (Central Mediterranean): Climatic signal analysis and future projections.
     Κατηγορία : Επιστημονικό Άρθρο
     Συγγραφείς :  Kalimeris A, Founda D, Giannakopoulos C, Pierros F.
     Περιοδικό / Φορέας : Theoretical and Applied Climatology, Vol. 109, Pages 51 - 72,  Ετος : 2012
     Διαθεσιμότητα : Εγγεγραμμένοι χρήστες
       
5. Holocene record of environmental changes and palaeoclimatic implications in Alykes Lagoon, Zakynthos Island, western Greece, Mediterranean Sea
     Κατηγορία : Επιστημονικό Άρθρο
     Συγγραφείς :  P. Avramidis, M. Geraga, M. Lazarova, N. Kontopoulos
     Περιοδικό / Φορέας : Quaternary International, Vol. 293, Pages 184 - 195,  Ετος : 2013
     Διαθεσιμότητα : doi:10.1016/j.quaint.2012.04.026
 
6. The Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Ionian Zone, Greece
     Κατηγορία : Επιστημονικό Άρθρο
     Συγγραφείς :  N. Kafousia, V. Karakitsios, E. Mattioli, S. Kenjo, H.C. Jenkyns
     Περιοδικό / Φορέας : Palaeogeography, Vol. 393, Pages 135 - 145,  Ετος : 2014
     Διαθεσιμότητα : doi:10.1016/j.palaeo.2013.11.013
 
7. A tornado and waterspout climatology for Greece
     Κατηγορία : Επιστημονικό Άρθρο
     Συγγραφείς :  Michalis V. Sioutas
     Περιοδικό / Φορέας : Atmospheric Research, Vol. 100, Σελ. 344 - 356,  Ετος : 2011
     Διαθεσιμότητα : doi:10.1016/j.atmosres.2010.08.011
 
8.  Long term changes of precipitation in the Ionian sea – Future projections
     Κατηγορία : Ανακοίνωση Επιστημονικού Συνεδρίου 10th International Conference on Meteorology, Climatology &
     Atmospheric Physics.
     Συγγραφείς :  Kalimeris A, Founda D, Giannakopoulos C, Pierros F, Philandras CM
     Περιοδικό / Φορέας : 10th COMECAP Proceedings,  Σελ. 801 - 809,  Ετος : 2010
     Διαθεσιμότητα : Εγγεγραμμένοι Χρήστες
 
9.  Κλιματικά στοιχεία Ζακύνθου για την Βροχόπτωση, την Θερμοκρασία και την Σχετική Υγρασία . 
      Κατηγορία : Αναφορά
      Συγγραφείς :  Α. Καλημέρης.
      Περιοδικό / Φορέας : ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ,  Ετος : 2014
      Διαθεσιμότητα : Εγγεγραμμένοι χρήστες
 
10. The Ionian-Puglia Network of Meteorological - Environmental Stations Ι. Geophysical Environment and
      Technical Description . 
       Κατηγορία : Επιστημονική Τεχνική Αναφορά
       Συγγραφείς :  Kalimeris A, Kolios S, Halvatzaras D, Posa D, DeIaco S, Palma M, Skordilis C, Myrsilidis M.
       Περιοδικό / Φορέας : Odysseus, Τόμος 7,  Ετος : 2016
       Διαθεσιμότητα : Εγγεγραμμένοι χρήστες