Ο σταθμός ZKT-Α έχει εγκατασταθεί παράπλευρα της πόλης της Ζακύνθου

στο κτίριο του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Δείτε τoν χάρτη της θεσης του σταθμού καθώς και βασικά χαρακτηριστικά του.