2. ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ

Δίνεται η μέγιστη ταχύτητα ανέμου (ριπή ανέμου) για το τρέχον λεπτό στις ίδιες μονάδες με την μέση ταχύτητα.