Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του ανεμοδείκτη Vectror W200P :

Εκκίνηση στα 0.6 m/s υπό γωνία προσβολής 45°  

Σταθερά Απόστασης : 2.3 m

Διακριτική ικανότητα : 0.2° 

Ακρίβεια : ± 3°