Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του ανεμόμετρου Vector A100 LK :

Ταχύτητα εκκίνησης : 0.2 m/s,

Ταχύτητα ακινησίας : 0.1 m/s  

Μέγιστη καταγραφόμενη ταχύτητα : 75 m/s  

Σταθερά Απόστασης : 2.3 m  

Διακριτική ικανότητα : 0.1 m/s  

Ακρίβεια : ±1%