1. ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ και ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ

Καταγράφεται η ανά λεπτό μέση ταχύτητα και αζιμουθιαία γωνία της κατεύθυνσης του ανέμου (Βοράς = 0°, Ανατολή = 90°, Νότος = 180°, Δύση = 270°) στις ακόλουθες μονάδες :  [ m/s ],  [ Km/h ],  [ knots ] ενώ γίνεται και αντιστοίχιση στην κλίμακα έντασης Beaufort. 

Το αζιμούθιο της κατεύθυνσης του ανέμου δίνεται με ακρίβεια μέσω της Αναλυτικής Κάρτας κάθε σταθμού (εμφανίζεται κάθε φορά που οδηγείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω απο το σύμβολο κάθε σταθμού).

 

Στο δίκτυο Ιονίου-Απουλίας η ταχύτητα του ανέμου καταγράφεται απο το ανεμόμετρο Vector A100 LK και η κατεύθυνση απο τον ανεμοδείκτη Vector W200P.