8. ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η Ηλιακή Ακτινοβόλιση (ή  Ροή Ενέργειας της Ηλιακής Ακτινοβολίας) στις υπεριώδεις φασματικές περιοχές UV-A  και UV-B  διαμέσω οριζόντιας επίπεδης επιφάνειας εμβαδού 1 m2 δίνεται ανά λεπτό, σε W/m2  [ ή ισοδύναμα σε (J/s) / m2 ], 

 

Στο δίκτυο Ιονίου-Απουλίας οι παραπάνω τιμές ισχύος της Ηλιακής ακτινοβολίας στο UV-A και UV-B καταγράφονται απο υπεριωδόμετρα Kipp & Zonen UV-S-AB-T (φασματική απόκριση : 315 ~ 400 nm στο UV-A  και  280 ~ 315 nm  στο  UV-B).