4.  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Δίνεται η μέση τιμή της Θερμοκρασίας  (σε °C και F) κατά το τελευταίο λεπτό.

Επιπλέον είναι διαθέσιμη και η Μέγιστη και η Ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας, κατά το τελευταίο  24-ωρο. 

 

Στο δίκτυο Ιονίου-Απουλίας η θερμοκρασία καταγράφεται απο το θερμόμετρο Rotronic AG HC2-S3C03 (το οποίο έχει ακρίβεια ±0.2 K).