7.  ΗΛΙΑΚΗ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΣΗ

Δίνεται η τιμή της Ηλιακής Ακτινοβόλιση  (ή  Ροής Ενέργειας της Ηλιακής Ακτινοβολίας) σε οριζόντια επιφάνεια εμβαδού 1 m2, σε  W/m2  [ ή ισοδύναμα σε (J/s) / m2 ], στο ορατό και κοντινό υπέρυθρο. Κάθε τιμή αντιπροσωπεύει τον χρονικό μέσο του τρέχοντος λεπτού.

 

Στο δίκτυο Ιονίου-Απουλίας η Ηλιακή Ακτινοβόλιση μετριέται απο το πυρανόμετρο Kipp & Zonen CMP3 (φασματικό εύρος απόκρισης : 300 ~ 2800 nm, σφάλμα σε ημερήσια αθροίσματα < 10%).