6.  ΠΙΕΣΗ

Δίνεται η ατμοσφαιρική Πίεση (σε hPa = 100 Pa) κατόπιν αναγωγής της στο μέσο επίπεδο θάλασσας (δεν εφαρμόζονται διορθώσεις κατακόρυφης θερμοβαθμίδας).

Επιπλέον δίνεται η βραχυχρόνια τάση μεταβολής της πίεσης, ως πρός την μέση τιμή του τελευταίου 10-λέπτου. Άν κατά το τελευταίο λεπτό (τρέχον λεπτό), η τάση μεταβολής είναι θετική (δηλαδή στο τρέχον λεπτό καταγράφεται τάση αύξησης της πίεσης) τότε, δίπλα απο την τιμή πίεσης, εμφανίζεται και το σύμβολο  "" εντός της κάρτας τιμών κάθε σταθμού. Παρόμοια, αν η τάση είναι αρνητική, τότε εμφανίζεται το σύμβολο  "↓" .

Η βραχυπρόθεσμη τάση μεταβολής της πίεσης δεν αποδίδει κατ'ανάγκη μεταβολές συνοπτικής κλίμακας. Οι τάσεις μεταβολής της βαρομετρικής πίεσης σε διαστήματα μεγαλύτερα των 10 λεπτών μπορεί να διαγνωσθεί από τον χρήστη μέσω γραφικής παράστασης των μεταβολών της πίεσης στο τελευταίο 6-ωρο, το  οποίο ο χρήστης μπορεί να δεί μέσα απο το μενού της επιλογής ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ.   

 

Η μέτρηση της πίεσης στους σταθμούς του δικτύου Ιονίου-Απουλίας πραγματοποιείται μέσω του βαρόμετρου Vaisala PTB110 Barometer (κλίμακα μέτρησης : 600 ~ 1100 hPa, διακρτική ικανότητα 0.1 hPa, ακρίβεια ± 0.3 hPa).