5.  ΥΓΡΑΣΙΑ

Δίνεται η μέση τιμή Σχετικής Υγρασίας κατά το τελευταίο λεπτό. 

Στην συνέχεια υπολογίζεται και παρέχεται η αντίστοιχη τιμή της Απόλυτης Υγρασίας (σε gr/m3)  που δείχνει την περιεκτικότητα (ανά κυβικό μέτρο) του ατμοσφαιρικού αέρα σε γραμμάρια υδρατμών.

 

Στο δίκτυο Ιονίου-Απουλίας η υγρασία μετριέται απο το υγρόμετρο Rotronic AG HC2-S3C03  (ακρίβεια ±1%).