9.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ  (Aerosols)

Δίνεται η αθροιστική συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα (σε  μgr/m3) ανάλογα με την αεροδυναμική τους διάμετρο (σε μm) ως εξής : 

PM1 (συγκέντρωση σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μέχρι και  1 μm ),

PM2.5 (συγκέντρωση σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μέχρι και  2.5 μm ),

PM4 (συγκέντρωση σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μέχρι και  4 μm ),

PM10 (συγκέντρωση σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μέχρι και  10 μm ),

TOTAL (συγκέντρωση σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μέχρι και  15 μm ).

 

Στο δίκτυο Ιονίου-Απουλίας η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων μετριέται απο την διάταξη TSI DustTrack 8533.