Οι παράμετροι που καταγράφονται απο τα όργανα του δικτύου Ιονίου-Απουλίας είναι οι ακόλουθες :

1. ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ και ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 

2. ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ 

3. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

4. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

5. ΥΓΡΑΣΙΑ

6. ΠΙΕΣΗ

7. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

8. ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

9. ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ  ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

 

Επιλέγοντας την επιλογή "ΟΛΑ" οι χάρτες με τις τιμές όλων των παραπάνω παραμέτρων σε όλες τις διαθέσιμες μονάδες, παρουσιάζονται διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλο, κυκλικά.

Η κυκλικά επαναλαμβανόμενη παρουσίαση σταματά όταν ακυρωθεί η επιλογή "ΟΛΑ".