Ο σταθμός PAX-1 έχει εγκατασταθεί στην θέση Άγιος Ίσαυρος στο υψηλότερο σημείο των Παξών.

Δείτε τον χάρτη θέσης του σταθμού καθώς και τα βασικά του χαρακτηριστικά.