Ο σταθμός KTL-1 έχει εγκατασταθεί στο άκρο Κατάκολο του νομού Ηλείας.

Δείτε τον χάρτη θέσης του σταθμού καθώς και τα βασικά σου χαρακτηριστικά.