Ο σταθμός KEF-2 έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Κηπούρια (κοινότητας Καμιναράτων) της Παλικής, κοντά στο Νοτιο-Δυτικό άκρο της Κεφαλονιάς.

Δείτε τον χάρτη θέσης του σταθμού καθώς και τα βασικά του χαρακτηριστικά.