Ο σταθμός CRF-3 έχει εγκατασταθεί στην Λίμνη Κορισίων, στην ΝΔ Κέκρυρα.

Δείτε τον χάρτη θέσης του σταθμού καθώς και τα βασικά του χαρακτηριστικά.