Ο σταθμός CRF-2 έχει εγκατασταθεί στην κεντρική Κέρκυρα, στην περιοχή Τεμπλόνι.

Δείτε τον χάρτη της θέσης του σταθμού καθώς και τα βασικά του χαρακτηριστικά.