Ο σταθμός CRF-1 έχει εγκατασταθεί στο Ναυτικό Οχυρό Αυλιωτών του Ναυτικού Σταθμού Κέρκυρας.

Δείτε τoν χάρτη της θεσης του σταθμού καθώς και βασικά χαρακτηριστικά του.