Ο σταθμός APL-2 έχει εγκατασταθεί επί του λιμενοβραχίονα της Santa Maria di Leuca, στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου της Απουλίας.

Δείτε τον χάρτη της θέσης εγκατάστασης του σταθμού καθώς και τα βασικά του χαρακτηριστικά.